Integritetspolicy

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Thane Direct UK Ltd vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://tvins.se (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Thane Direct UK Ltd är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Thane Direct UK Ltd publicerar sin sekretesspolicy på sin https://tvins.se webbplats.

Insamling och använding av dina personliga uppgifter

Uppgifter som vi samlar in

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. https://tvins.se inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Nummer till mobiltelefon
 • Perfil hos sociala medier
 • Adress till arbetsplats
 • Hemadress
 • Betalningsinformation

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

Hur vi samlar in uppgifter

https://tvins.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 • När du använder våra servicetjänster.
 • När du använder våra servicetjänster.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 365 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

Hur vi använder dina uppgifter

https://tvins.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Thane Direct UK Ltd använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • För att efterleva kontraktet. Dina personliga uppgifter är en hjälp vid upprättande, genomförande och efterlevnad av köpekontraktet avseende profukter och tjänster som du köpt genom via våra tjänster.
 • För att kontakta dig. Thane Direct UK Ltd tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 • För att hålla dig uppdaterad om nyheter, alllmän information, särskilda erbjudanden, nya tjänster och händelser.
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. Thane Direct UK Ltd använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.
 • Inhämtning av rekommendationer och feedback från kunder. Om du delar rekommendationer eller erfarenheter avseende ditt nyttjande av våra tjänster kommer dessa synas eller användas på annat sätt på webbsidan.
 • Hantering av kundbeställningar. Dina uppgifter som e-postadress, telefonnummer, profil på sociala medier och övriga information om användarkonton kommer användas för att behandla beställningar som kommer in via oss.
 • Administrativa uppgifter. Dina persondata kommer användas vid administrativa förfaranden som rör vår webbplats.
 • Lösning av tvistemål och skydd av hemsidan. Dina personuppgifter kommer användas vid tvistlösningsförfaranden beträffande ärenden som har med vår service att göra.

Hur vi delar uppgifter om dig

Thane Direct UK Ltd kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Thane Direct UK Ltd delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.

Dela via tredje man

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Förbättra vår service. Dina uppgifter kan delas med tredje man som tilhandahåller digitala tjänster för att förbättra vår service och för utbyte med andra tjänsteleverantörer.
 • Betalningsprocesser och återbetalningstjänster. Dina uppgifter används för att genomföra betalningar vid köp, återbetalning eller dylika begärda funktioner.
 • Marknadsföringsåtgärder. Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.
 • Förbättra riktade marknadsföringskampanjer. Thane Direct UK Ltd samverkar med tredjemans tjänsteleverantörer för att förbättra riktade reklamkampanjer.

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Thane Direct UK Ltd samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

Kakor

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Prestandacookies. Prestandacookies används för att se hur besökare använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att direkt identifiera en viss besökare.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.
 • Oklassificerade Oklassificerade cookies är cookies som inte tillhör någon annan kategori eller som kategoriseras.

Börjar gälla: 2024-05-03

Aktualiserad den: 2024-05-03

Säkerhet

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://tvins.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Thane Direct UK Ltd ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

Kontakta oss

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Thane Direct UK Ltd

Adress: Thane Direct UK Ltd, Thanet House, 231-232 Strand, London, WC2R 1DA

E-post: privacy@thane.tv

Webbplats: https://tvins.se